Održana javna tribina za proračun
Objavljeno: 25.11.2019.
Za razliku od javne rasprave za MO Centar, kad su Crikveničani stajali po hodnicima jer nije biilo mjesta za sve u vijećnici, sinoćnja javna tribina o proračunu Grada Crikvenice gotovo da nije imala odaziva.

Uz gradske vlasti i poneke vijećnike, javnost je predstavljalo tek nekoliko osoba, no kako je kazao gradonačelnik Damir Rukavina, to je još i dobro, jer bilo je slučajeva ranijih godina da se na javnoj tribini o najvažnijem dokumentu grada pojavio jedan jedini čovjek. Sinoćnja javna tribina o crikveničkom proračunu bila je osamnaesta po redu, dakle, doživjela je svoju punoljetnost i predstavila je proračun koji će uskoro biti dan na glasanje i rasopraviu Gradskom vijeću Crikvenice, a proračun je 188.567.000 kuna plus 5 milijuna kuna prenesenog viška iz ove godine, dakle, 193.567.000 kuna.

– Prije desetak godina proračun Crikvenice iznosio je tek 80 milijuna kuna, i drago mi je da iz godine u godinu raste. Proračun je izuzetno razvojan i Crikvenica grabi punim koracima naprijed, kazao je Rukavina i naglasio da je 70 posto proračunskih sredstava prihod od poslovanja, 2 posto od nefinancijske imovine i 25 posto od zaduženja i financijske imovine.

– Ali, ovioh 25 posto ne iznosi zaduženje grada, prokomentirao je Rukavina, pojasnivši da je planirano 132.572.000 prihoda od poslovanja, 46.900.000 prihoda od zaduženja i financijske imovine i 9 milijuna kuna od nefinancijske imovine. Naime,

– Izrazito smo nezadužen grad sa stopom zaduženosti 9 posto i ispod smo polovice zakonski dozvoljenog praga zaduženja od 20 posto, ocijenio je gradonačelnik, a kako su predstavile njegove zamjenice Silia Crnić i Ivona Matošić Gašparović, Grad Crikvenica planira 2020. godine povući iz EU fondova 24 milijuna kuna. Također, Grad Crikvenica iduće godine planira dodijeliti 64 stipendije i uložit će oko 18 milijuna kuna u uređenje i proširenje plaža, od čega čak 13,5 milijuna kuna za plažu u Jadranovu, te nastaviti ili započeti projektiranje saportskih objekata, a to su rekonstrukcija, projektiranje poluotvorene sporstke dvorane u Hrusti i projektiranje bazena s javnom garažom. Zanimljivostz ovoga proračuna je i 400 tisuća kuna više za donacije sportskim udrugama.

No, bazen i garaža opet su pobudili zanimanje građana, iako se o tome već nadugo i naširoko raspravljali na gradskom vijeću.

»Zašto graditi bazen na krovu, to je skupo, a u svijetu se to radi samo na krovovima hotela....?« No, Rukavina im je kazao da bazen uopće ne mora biti na krovu garaže, bit će izgrađene dvije zgrade, s garažama za 500 automobila, a još će se vidjeti gdje će arhitekti ponuđaču nuditi bazen i kakvo arhitektonsko rješenje će gradsko vijeće prihvatiti.

– Ne brzajte a priori, a bazen i parkirna mjesta za Crikvenicu nisu luksuz, već nasušna potreba, bazen zbog produljenja sezone, a za parkiralipta je svima jasno, kazao je gradonačelnik. Kad je riječ o parkiralištima, investicija je i u parkiralište »Rasadnik«, za koji je izgrađena lokacijska dozvola, a u tijeku je izrada glavnog projektza za građevinsku dozvolu. Parkiralište će imati prihvat za 104 osobna vozila i 38 autobusa, a planirana vrijednost investicije je oko 5 milijuna kuna.

 

Top