Potpisivanje Sporazuma o suradnji turističkih zajednica Crikveničko – vinodolske rivijere
Objavljeno: 27.11.2019.
Ministar turizma Gari Cappelli, u petak, 29. studenoga 2019. godine, posjetit će Crikvenicu povodom potpisivanja Sporazuma o suradnji turističkih zajednica gradova i općina s područja Crikveničko – vinodolske rivijere.

Sporazum će svečano potpisati predsjednici triju turističkih zajednica ujedno i gradonačelnici/načelnici Grada Crikvenice (Damir Rukavina), Grada Novog Vinodolskog (Velimir Piškulić) te Vinodolske općine (Marijan Karlić). Na svečanosti potpisivanja sporazuma sudjelovat će i direktori TZG Crikvenice (Marijana Biondić), TZG Novog Vinodolskog (Vladimir Butković) te TZO Vinodol (Alenka Spoja).

Svečanost potpisivanja Sporazuma o suradnji turističkih zajednica gradova i općina s područja Crikveničko – vinodolske rivijere održat će se u petak, 29. studenoga 2019. godine s početkom u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Crikvenice, Vinodolska ulica 1, Crikvenica.

Navedenim sporazumom uređuje se način suradnje s ciljem zajedničkog provođenja aktivnosti usmjerenih na udruživanje turističkih zajednica. Uz ostalo, obaveze potpisnika Sporazuma će biti planiranje i koordinacija zajedničkih aktivnosti (sastanaka, radionica, ostalih operativnih radnji). Turističke zajednice Crikveničko – vinodolske rivijere godinama uspješno surađuju u nizu projekata i aktivnosti, poput osmišljavanja i publiciranja zajedničkih tematskih promotivnih materijala (imidž brošura, karte biciklističkih i planinarskih staza i šetnica, brošure za kampove i outdoor turizam subregije), nastupa na stručnim i specijaliziranim sajmovima i pokretanja projekta turističke kartice. Sporazum je nastavak aktivnosti povezivanja i udruživanja, a proizlazi i iz zajedničke strategije razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere za sljedećih deset godina.

 

Top