Poluotok Havišće u Jadranovu dobiva edukativnu stazu dugu kilometar i pol
Objavljeno: 06.02.2020.
Pretežito šumovito područje poluotoka Havišće danas je određeno mrežom postojećih staza, prvenstveno zemljanih šumskih puteva, no pojavljuju se i oni šljunčani te betonski, označeni putokazima, i ponegdje info-pločama.

Na poluotoku i višim dijelovima uvale Lokvišće i Trstena također se očitavaju i neuređene kamene staze i prečaci; djelomično uređena staza uz samu kamenitu i stjenovitu obalu okružuje poluotok Havišće. Od navedene staze uz obalu, odvaja se mnoštvo manjih staza (većinom šumskih puteva, ali i onih kamenih koji služe kao prečaci i pristupi moru i uvalama te vode do sadržaja povijesnog i kulturnog značaja, a koji danas nisu adekvatno prezentirani te su nešto otežanog pristupa).

Planirane edukativne staze (staza od uvale Trstena, preko uvale Lokvišće do šljunčane plaže u uvali Havišće, dužine 787 m, i staza koja vodi obalnim područjem poluotoka Rtca, većinom prateći postojeći utabani put, dužine 687 m) će osim funkcije povezivanja postojećih i budućih sadržaja lokacija, imati i informativnu te edukativnu funkciju. Naime, prostor oko staze zadovoljit će potrebe građana, posjetitelja i turista. Uspostava navedenih staza izvodi se i u svrhu održivog razvoja i zaštite područja, pri čemu bi doprinijela i samom lokalnom, ali i dodatnom regionalnom razvoju zajednice, obogaćujući postojeću turističku, rekreativnu i edukativnu ponudu.

Odmorišta s klupama postavila bi se uz istaknute točke značajnih i kvalitetnih vizura na okolno područje, a vidikovac na vrhu poluotoka Rtac. Planirano je uređenje i jednog centralnog odmorišta s nadstrešnicom, prostorom za sjedenje i druženje te velikim info-panelom u uvali Lokvišće, nedaleko svjetionika, a koje bi predstavljalo završetak/početak južnog odvojka obalne edukativne staze. Uređenjem staza sanirat će se neprimjereno uređeni prostori, kao što je obalna zona u uvali Lokvišće s molovima, s ciljem da se u budućnosti saniraju i urede zapušteni i nedovoljno prezentirani lokaliteti kao što su svjetionik, gradina na vrhu poluotoka Rtac i arheološko nalazište Lokvišće, na kojem bi se u proljetnim i ljetnim mjesecima mogle održavati glazbene večeri/predstave, kao i tematske večeri vezane u povijest ribarstva na sagledanom području, a u svrhu turističke promocije istog.

Edukativne staze pružat će informacije o povijesnim/arheološkim i prirodnim znamenitostima i vrijednostima poluotoka Havišće, odnosno samog naselja Jadranovo, ujedno ističući i vizualno-doživljajne vrijednosti ovog područja. Bile bi opremljene info-tablama s tekstovima koji objašnjavaju povijest i značaj pojedinih povijesno važnih lokaliteta, a koji bi naglasili prirodne i kulturne potencijale sagledanog prostora (Kućica od Ribari-muzej ribarstva, tunere, arheološki lokalitet Lokvišće, prirodno ljekovito blato i postojanje male luke i skladišta, odnosno priobalnog naselja u uvali Lokvišće, ostaci rive iz kasnoantičkog razdoblja uz istočnu obalu poluotoka Rtac, nekadašnja antička nekropola (groblje na poluotoku Rtac) i današnji svjetionik na poluotoku Rtac, suhozidi na području poluotoka Havišće), kao i o značaju samog poluotoka Havišće zaštićenog kao arheološka zona.

Krajobrazna studija i idejno rješenje uređenja edukativnih staza na području Havišća u Jadranovu izrađeni su za potrebe dodjele potpore za provedbu projekta u okviru Mjere B.2.1. Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA (za programsko razdoblje 2014-2020.godine) gdje će se opremanjem obalne  staze turističkom i izletničkom infrastrukturom (info-ploče, nadstrešnice, koševi za smeće, klupice) doprinijeti ostvarenju cilja podizanja svijesti o zaštiti okoliša i stvaranju turističkih sadržaja.

Predmetnim projektom će se provesti pripremni i zemljani radovi na više staza unutar zahvata, te nabavka urbane opreme (klupe, koševi za otpad, info-ploče, stolovi, putokazi te umjetničke instalacije) koja će imati informativnu i edukativnu funkciju, a uključena je i izgradnja nadstrešnice površine 15 m2. Rasvjetni je sustav planiran u skladu s održivim korištenjem prostora, te baziran na korištenju solarne energije i ekoloških principa zaštite prostora.

 

Top