Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2020. godinu
Objavljeno: 09.03.2020.
Obavještavamo da je dana 03. ožujka 2020. godine stupio na snagu Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2020. godinu.
Top