Grad Crikvenica kreirat će proračun za 2021. godinu po želji građana
Objavljeno: 07.10.2020.
Grad Crikvenica već niz godina prilikom kreiranja Proračuna nastoji zadovoljiti želje i potrebe svojih građana.

Kako bi gradski Proračun bio skrojen po mjeri svakog stanovnika Crikvenice, Dramlja, Jadranova i Selca, kreirana je anketa putem koje građani mogu birati projekte za koje žele da budu uvršteni u Proračun za 2021. godinu. Anketa se može ispuniti sve do 26. listopada.

Anketa se sastoji od tri pitanja. Prvo pitanje na koje se odgovara sa DA/NE odnosi se na projekte za koje građani smatraju da bi se trebali ili ne bi trebali realizirati. Drugo pitanje je odabrati koji od navedenih projekata je po mišljenju građana najvažniji. Treće pitanje daje mogućnost da građani sami osmisle projekte koje bi grad trebao razvijati, odnosno navedu projekte koje smatraju bitnima, a prethodno nisu spomenuti.

„Na ovaj način želimo zajedno s našim građanima kreirati Proračun za 2021. godinu te usmjeriti sredstva upravo u one projekte koje naši građani smatraju važnim i koji će zadovoljiti potrebe naših građana. Posebno nas veseli da smo na taj način, odnosno prema želji naših građana, realizirali već mnoge projekte i da je zasigurno i to jedan od razloga zbog kojih je Crikvenica grad s visokom kvalitetom i zadovoljstvom života“ - kazao je gradonačelnik Grada Crikvenice Damir Rukavina.

Pozivamo građane da izdvoje svoje vrijeme i sudjeluju u kreiranju proračuna za 2021. godinu, a sve s ciljem da naša Crikvenica bude šte što ljepša, a život u njoj što ugodniji, odnosno da bude grad po mjeri svakog svog stanovnika.

Anketa je dostupna na web stranici Grada Crikvenice na slijedećoj poveznici: https://bit.ly/2SwSnCL


Top