Objava Zbirne liste za Dječje gradsko vijeće

Na temelju članka 3. i 4. Statuta Dječjeg vijeća Grada Crikvenice („Službene novine Grada Crikvenice“  16/16. i 19/16.), gradonačelnik Grada Crikvenice utvrdio je i objavljuje rezultate izbora za Dječje gradsko vijeće provedenih 05.12.2023.g.

ZBIRNA LISTA ZA DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

1. Noa Barković
2. Damir Car
3. Diar Dalipi
4. Dean Jurić
5. Grga Komadina
6. Tea Lisko
7. Lara Mehmedović
8. Lana Rogać
9. Ivan Samsa

GRADONAČELNIK
Damir Rukavina, dipl.ing., v.r.

Skip to content