Održavanje nerazvrstanih cesta  i održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na području grada Crikvenice

Naručitelj Grad Crikvenica objavio je dana 20.01.2023.g. nacrt Dokumentacije o nabavi sa nacrtom troškovnika za predmet javne nabave otvorenog postupka: „Održavanje nerazvrstanih cesta  i održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na području grada Crikvenice“ u EOJN RH, sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22).

Naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nacrt DoN-a i troškovnika, Naručitelj stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima i putem internetske stranice Grada Crikvenice.

Primjedbe i prijedloge sudionici na tržištu mogu slati putem sustava EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u ostavljenom roku do dana 27.01.2023.g.

PRIVITAK:

Skip to content