Opremanje Doma prosvjete u Selcu

Naziv programa pod kojim se provodi projekt: Mjera 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

Ciljevi projekta: Cilj projekta je kroz opremanje Doma prosvjete u Selcu omogućiti adekvatnu upotrebu i veća javna okupljanja lokalnog stanovništva, povećati društvenu održivost te doprinijeti atraktivnosti Doma prosvjete koji funkcionira kao društveni dom za održavanje manifestacija i kulturni dom za održavanje kazališnih predstava.

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 696.730,00 kn

Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK):  498.839,30 kn
Izvori financiranja:  197.890,70 kn, LAG „Vinodol“

Početak provedbe projekta: 2022.
Završetak provedbe projekta: 2023.
Uloga u projektu: prijavitelj
Status projekta: u tijeku

Kratak opis projekta: Projektom će biti zamijenjena dotrajala i nefunkcionalna oprema u Domu prosvjete u Selcu. Nova oprema omogućit će bolju kvalitetu ponuđenih kulturnih sadržaja i bolje uvjete boravka posjetitelja i korisnika u  prostoru Doma prosvjete.

Skip to content