Opskrba električnom energijom

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i Službenom listu Europske unije objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave velike vrijednosti:

„Opskrba električnom energijom“, evidencijski broj nabave: 129-03-23-JNVV, broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0050570.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 09.01.2024. do 10:00 sati. Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Naručitelj je dana  16.01.2024.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Skip to content