Osigurana dodatna sredstva za božićnice za korisnike mirovina

Drugim izmjenama Proračuna Grada Crikvenice za 2021. godinu osigurana su dodatna sredstva za isplatu božićnica za korisnike mirovina.

Iznos božićnice se tako povećava s 300,00 na 500,00 kuna po korisniku, a kriteriji, dokumentacija i način preuzimanja ostaju isti.

Svi korisnici mirovina sa prebivalištem na području grada Crikvenice koji imaju mirovinu 2.500,00 kn i manje ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od 500,00 kuna.

Oni korisnici mirovina koji su već podigli svojih 300,00 kuna božićnice, dodatnih 200,00 kn mogu podići na isti način u poslovnici FINA-e u Crikvenici počevši od datuma 15.12.2021., a zaključno sa danom 28.12.2021.

Umirovljenici koji ostvaruju pravo, a koji još nisu podigli svoju božićnicu u poslovnici FINA-i dobit će iznos od 500,00 kuna.

Skip to content