Otpad ≠ smeće

Naziv programa pod kojim se provodi projekt: Sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva.

Ciljevi projekta: Cilj projekta je provesti niz izobrazno-informativnih aktivnosti na području grada Crikvenice usmjerenih prvenstveno na djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta te širu javnost s ciljem povećanja znanja o održivom gospodarenju otpadom, odnosno povećanjem svijesti o potrebama za zaštitom okoliša kako bi se smanjila količina biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada i povećala stopa odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja na području grada Crikvenice.

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 24.453,64 EUR

Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 14.672,19 EUR
Izvori financiranja: 9.781,45  EUR, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Početak provedbe projekta: 2023.
Završetak provedbe projekta: 2024.
Uloga u projektu: prijavitelj
Status projekta: u tijeku

Kratak opis projekta:  Aktivnosti obuhvaćaju organizaciju edukativnih i kreativnih radionica za polaznike vrtića i osnovnoškolce te organizaciju edukativnih predavanja za širu javnost. Za djecu predškolskog uzrasta bit će organizirane ekološko-edukativne predstave. Edukacije u školi provodit će djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ u suradnji s komunalnim društvom Eko-Murvica d. o. o.  Eko-akcija “MB kuglice za naše more” podrazumijeva izradu EM bio-kugli za zaštitu okoliša na edukativnoj radionici na Trgu Stjepana Radića u Crikvenici EM kugle će nakon izrade biti bačene u more u crikveničkoj luci. Za najmlađe je predviđena izrada edukativne eko-bojanke. U sklopu projekta bit će izrađeni edukativni plakati formata B2 o raznim aspektima održivog gospodarenja otpadom koji će biti prezentirani na izložbama u prostorijama obrazovnih ustanova te adekvatnih prostora gdje će ih vidjeti šira javnost. Plakati će se koristiti i nadalje u budućim edukativnim aktivnostima. Bit će izrađen i dvostrani roll-up banner te edukativni videospot. Projekt će dobiti i svoju mrežnu stranicu u sklopu postojeće mrežne stranice otpad-uredi.com, na kojoj će se objavljivati sve informacije i materijali vezani uz projekt. Predviđeno je i gostovanje stručnjaka u radio-emisiji na temu održivog gospodarenja otpadom. Projekt će se provoditi u suradnji javnog, privatnog i civilnog sektora. Prijavitelj je Grad Crikvenica, a suradnici u projektu će biti komunalno društvo Eko-Murvica d. o. o., Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Dječji vrtić “Radost”, OŠ Vladimira Nazora i OŠ Zvonka Cara iz Crikvenice i Društvo Naša djeca Crikvenica te vanjski suradnici.

Skip to content