Grad Crikvenica, sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljuje Plan nabave. Sukladno čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/2017), Grad Crikvenica objavljuje Plan nabave i sve njegove kasnije promjene u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

2021. godina


2020. godina


2019. godina


2018. godina


2017. godina


2016. godina


2015. godina


2014. godina


2013. godina


2012. godina

Top