Postavljanje rasvjete na Gradskom stadionu u Crikvenici

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave male vrijednosti:

Postavljanje rasvjete na Gradskom stadionu u Crikvenici“, evidencijski broj nabave: 120-04-23-JNMV, broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0049527.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 14.12.2023. do 10:00 sati. Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Naručitelj je dana 07.12.2023. objavio I. Izmjenu i dopunu Dokumentacije o nabavi u EOJN RH, te je novi rok za dostavu ponuda 29.01.2024.g.

Naručitelj je dana 18.01.2024. objavio II. Izmjenu i dopunu Dokumentacije o nabavi u EOJN RH, te je novi rok za dostavu ponuda 15.03.2024.g.

Naručitelj je dana 30.04.2024.g. objavio Odluku o poništenju i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Skip to content