Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Kategorija:
Novosti

Grad Crikvenica objavom Odluke započinje postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, utvrđen na temelju Mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene izdanog od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Primorsko – goranske županije, a sve u proceduri izrade Urbanističkog plana uređenja „Sopaljska I-1“.

PRIVITAK:

Skip to content