Postupak Unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
Kategorija:
Nekategorizirano

Na temelju Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 46/22) Grad Crikvenica donio je Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku Imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika KLASA: 024-05/22-01/03, URBROJ: 2170-5-04/05-22-5 od 21. lipnja 2022.g. koji je objavljen u „Službenim novinama Grada Crikvenice“ broj 142/2022 od 29. lipnja 2022.g.

Također, Gradonačelnik Grada Crikvenice donio je i Odluku o imenovanju povjerljive osobe Za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njezina zamjenika KLASA: 024-05/22-01/03, URBROJ: 2170-5-04/11-22-11 od 13. srpnja 2022.g. koja je objavljena u „Službenim novinama Grada Crikvenice“ broj 144/2022 od 20. srpnja 2022.g.

Za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti imenovana je Voditeljica odsjeka za gospodarstvo, turizam i projekte u Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo Grada Crikvenice, mr.sc. Snježana Sikirić, dipl.oec.

Za zamjenika povjerljive osobe imenovan je Viši stručni suradnik za pravne poslove u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Crikvenice, Zoran Brozičević, dipl.iur.

Službeni kontakt podaci imenovanih osoba su:

– e-mail adrese: snjezana.sikiric@crikvenica.hr / zoran.brozicevic@crikvenica.hr

– telefonski broj: 051/455-408 ili 051/455-448

– fax: 051/242-009

PRIVITAK:

Skip to content