Poziv mladima za organizaciju Dana Europe
Kategorija:
Novosti

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj poziva sve mlade osobe između 16 i 27 godina da se prijave na natječaj za organizaciju proslave Dana Europe u Hrvatskoj koji se svake godine obilježava 9. svibnja.  

Prijedlozi moraju biti povezani s temama i politikama Europske komisije te biti najučinkovitiji za komunikaciju prema mladima, kao što je istaknuto u Strategiji EU-a za mlade. Osim toga, predložene aktivnosti trebaju obuhvaćati pitanja koja najviše zaokupljaju mlade, u skladu s prioritetima istaknutima u Ciljevima za mlade, kao što su ravnopravnost i uključivost, održivost, mentalno zdravlje i dobrobit te kvalitetno zapošljavanje.

Svoje prijedloge aktivnosti za proslavu Dana Europe svi zainteresirani mogu poslati u obliku prezentacije najkasnije do 12. veljače do 12 sati na adresu e-pošte comm-rep-zag-events@ec.europa.eu.

U svojoj prezentaciji prijavitelji moraju detaljno pojasniti svoju ideju i obrazložiti svaku stavku, a uvjet je da predložene aktivnosti odgovaraju temama i politikama Europske komisije te moraju biti uključive za mlade. Pobjednik dobiva priliku realizirati svoju ideju i koncept proslave Dana Europe zajedno s timom organizatora i uz njegovu savjetodavnu i organizacijsku potporu. Pobjednik natječaja bit će proglašen 28. veljače 2022. godine.

Više informacija o Pozivu dostupne su na poveznici: https://prigoda.hr/2022/01/13/poziv-mladima-za-organizaciju-dana-europe-u-hrvatskoj/ .

Skip to content