Prava potrošača
Kategorija:
Novosti

Za zaštitu svojih prava podnesite reklamaciju

 • Trgovcu ili davatelju usluga
 • Tržišnom inspektoru u slučaju da trgovac ne odgovori na prigovor
 • Upravnom odjelu za gospodarstvo ili za zdravstvenu zaštitu općine, grada i županije
 • Povjerenstvima za reklamacije potrošača javnih poduzeća, kao što su HEP ODS, HEP ELEKTRA, HŽ putnički prijevozi i dr.
 • Povjerenstvima komunalnih društva za vodoopskrbu, toplinasku energiju, komunalni otpad i dr.
 •  Povjerenstvu za reklamacije u oblasti zdravstva na području vaše županijie
 • Udrugama za zaštitu prava potrošača i udrugama za zaštitu pacijenata
 • • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
 • • Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) agencija za oblast
 • elektroopskrbe, toplinske energije…
 • info@ombudsman.hr Ako je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima

Prijavite Državnom inspektoratu
PODRUČNI URED RIJEKA

 • Osječka 50, 51 000 Rijeka
 • srecko.dujmovic@dirh.hr
 • Telefon 051 500 642

Novosti
Ako je proizvod moguće popraviti, kupac više neće imati pravo sam birati želi li zamjenski proizvod ili popravak proizvoda, što trgovci trebaju navesti u općim uvjetima. Opći uvjeti trebaju jasno razlikovati prava potrošača po komercijalnom jamstvu od prava potrošača po pravilima za nedostatke stvari. Trošak vještačenja je do sad snosio trgovac ako je materijalni nedostatak nastao u roku od šest mjeseci, neovisno o tome je li odgovornost za nedostatak na trgovcu ili na potrošaču. Sad je rok za nedostatak godinu dana od dana predaje stvari, ali će trgovac moći od potrošača tražiti povrat plaćenog iznosa za vještačenja kad trgovac nije odgovoran za nedostatak.

Izdavač:
Udruga Potrošački centar
Kumičićeva 13
51 000 Rijeka

www.potrosackicentar.hr
rijeka@potrosackicentar.hr

Priprema letka / info:
Marko Paripović

Skip to content