Pravo na pristup informacijama
Kategorija:
Nekategorizirano

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/22). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Anja Baričević Biuk, mag.oec.– Viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol
Ulica kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
Telefon: 051 /455 404
Fax: 051 / 242 009
E-mail: info@crikvenica.hr

U GRADU CRIKVENICI SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE JE:

Anja Baričević Biuk, mag.oec.– Viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol
Ulica kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
Telefon: 051 /455 404
Fax: 051 / 242 009
E-mail: info@crikvenica.hr

PRAVNI OKVIR PRISTUPA INFORMACIJAMA:

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama Narodne novine, br. 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst
Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst – na engleskom
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 69/22)

 

Skip to content