Privremena regulacija prometa Jadranskom magistralom – istočni ulaz u Crikvenicu

U sklopu projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ od danas se kreće s radovima na području A9 Benići-Jadranska magistrala i postavljanjem kolektora u sjevernom prometnom traku magistrale kao i u zoni križanja sa Zidarskom ulicom.

U tu svrhu bit će postavljena prometna signalizacija te će vrijediti privremena prometna regulacija.

Planirano trajanje radova je tri tjedna.

PRIVITAK:

Skip to content