Privremena regulacija prometa u Crikvenici

Obavještavamo vas o privremenoj regulaciji prometa na području grada Crikvenice.

U sklopu projekta Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce početak radova na kolektoru K10 u Ulici Slavka Jeličića u naselju Selce planiran je za 21. 10. 2022. godine. Radovi će se odvijati na dijelu ceste ŽC 5092 u naselju Selce, na dijelu ulice Trg palih boraca i nastavno Ulicom Slavka Jeličića, na dijelu od spoja s ulicom Šetalište Ivana Jeličića do križanja s Ulicom maršala Tita.

Kako je na predmetnoj dionici javne ceste kolnik nedovoljne širine za prolaz vozilima uz radno vozilo i uspostavljen je jednosmjerni režim prometovanja predmetnim dijelom ulice, privremeno će se preusmjeriti promet preko ulice Šetalište Ivana Jeličića i nastavno ulicama kroz naselje do javne ceste. Izvođač radova će postaviti privremenu prometnu signalizaciju i putokaze obilaska sukladno prometnom projektu za vrijeme izvođenja radova.

Prema dinamici radova, planirano je izvođenje radova kroz 3 radna dana u vremenu od 8.00 do 18.00 sati.

Privremeno zauzeće dijela kolnika javne ceste kao i radovi na prespoju kolektora (K-10) u križanju s Ulicom maršala Tita, a s time u svezi i uspostava privremenog režima odvijanja prometa, može trajati do planiranog roka izvršenja radova, do 7. prosinca 2022. godine uključujući asfaltiranje kolnika i obnovu horizontalne signalizacije (oznake pješačkih prijelaza).

Molimo sve građane da kod izvođenja predmetnih radova poštuju privremenu prometnu regulaciju te zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.

 

 

 

 

Skip to content