Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Crikvenice za 2023.

Svrha Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Crikvenice je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Crikvenice. Ovim Programom mjera uređuju se svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.

Ciljevi ovoga Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu,
ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, korištenja poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela. Navedeni ciljevi ostvaruju se primjenom mjera usmjerenih jačanju konkurentnosti poduzetnika, novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, razvoju poduzetničke infrastrukture, promicanju poduzetničke kulture na području grada i stvaranju društvenih vrijednosti.

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

Stoga se otvara savjetovanje s javnošću o prijedlogu navedene odluke.

Savjetovanje s javnošću bit će otvoreno od 3. veljače 2023. godine do 5. ožujka 2023. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: savjetovanje@crikvenica.hr

Za više informacija preuzmite privitak.

PRIVITAK:

Skip to content