Projekti
Kategorija:
Nekategorizirano

Kupnja energetski učinkovitog vozila
Naziv programa pod kojim je proveden projekt: Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/21)
Ciljevi projekta: Ovim pozivom osigurava se provedba mjere TR-6 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021.-2030. „Financijski poticaji za energetski učinkovita vozila“. Cilj poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0.01%.
Ukupna vrijednost projekta (HRK): 234.000,00 kn (ovisno o odabiru vozila)
Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 70.000,00 kn
Izvori financiranja: FZOEU
Početak provedbe projekta:  od datuma dobivanja Odluke od strane FZOEU
Završetak provedbe projekta: 12 mjeseci od dobivanja Odluke od strane FZOEU
Uloga u projektu: prijavitelj
Status projekta: u tijeku

Kratak opis projekta: 

Jedna od ključnih mjera poticanja energetske učinkovitosti u prometu je poticanje korištenja energetski učinkovitih vozila. Prema podacima Energetskog instituta Hrvoje Požar, emisije CO2 u ukupnom domaćem prometu iznose oko 5,6 milijuna tona, od čega na cestovni promet otpada gotovo 3 milijuna tona. U Hrvatskoj  je danas registrirano više od 2 milijuna cestovnih vozila, od čega je gotovo 1,5 milijuna osobnih automobila. Prosječna starost osobnih vozila je više od 12 godina te prosječno osobno vozilo u RH godišnje emitira oko 3 tone CO2.  Za ilustraciju, hibridno vozilo godišnje emitira 1 tonu CO2, dok električna vozila uopće nemaju emisija niti zagađuju okoliš bukom.

S ciljem poticanja čistijeg transporta u Hrvatskoj i smanjenja onečišćenja zraka, 2014. godine je pokrenut projekt Vozimo ekonomično, kroz koji se građanima i tvrkama dodjeljuju bespovratna sredstva za kupnju energetski učinkovitijih vozila. Prema podacima Centra za vozila Hrvatske, evidentan je porast električnih i hibridnih vozila u posljednjih nekoliko godina. U Hrvatskoj je 2012. godine bilo svega 13 električnih automobila, dok ih je u 2020. godini registrirano preko 1.300.


Projekt certificiranja Grada Crikvenice kao grada s povoljnim poslovnim okruženjem – Business Friendly City - Grad Crikvenica osmislio je niz aktivnosti za intenziviranje suradnje s poduzetnicima i potpornim institucijama te je ispunio niz zahtjevnih kriterija za dodjelu međunarodnog Certifikata povoljnog poslovnog okruženja (BFC certifikat), čime je još 2015. g. bio među prvim hrvatskim gradovima s povoljnim poslovnim okruženjem, točnije tek treći grad u Hrvatskoj sa navedenim certifikatom. Certifikat je dodatni motiv za napredak i stvaranje što boljih uvjeta za poslovanje gospodarstvenika i privlačenje investitora te pozitivan primjer drugim jedinicama lokalne samouprave. Ugovor o certificiranju se potpisuje s Centrom za lokalni ekonomski razvoj (CLER-om). Crikvenica je krajem 2019. godine započela postupak recertifikacije, a projekt je nastavljen i u 2020. godini. Na evaluacijskom posjetu zaključeno je da je Crikvenica uspješno ispunila sve kriterije za recertifikaciju te očekujemo pozitivne rezultate projekta do kraja 2020. godine.

„Radost“ za radost – provedba projekta započela je u studenom 2018. g., a traje do svibnja 2021. godine. Nositelj projekta je Grad Crikvenica, a partner je Dječji vrtić „Radost“. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda iznosom od 4.953.456,36 kn, što je i ukupna vrijednost projekta. Projekt je usmjeren na unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja organizacijom smjenskog i popodnevnog boravka djece u vrtiću, edukaciju djelatnika te nabavu opreme. 2020. godine tiskana je i istoimena projektna brošura.

Znanje za sve III – Projekt se provodi od 2017. do 2021. godine, a sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda iznosom od 2.772.470,16 kn. Ukupna vrijednost projekta je 3.261.729,60 kn. Projekt je usmjeren na osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u OŠ V. Nazora i OŠ Z. Cara u Crikvenici. Učenici dobivaju potporu educiranih pomoćnika u nastavi.

Energetska obnova OŠ Zvonka Cara u Crikvenici – projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a) u iznosu od 2.180.492,20 kn i sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 2.319.247,60 kuna, a ukupna vrijednost projekta je 7.237.737,40 kn. OŠ Zvonka Cara smještena je u objektu koji po svojim konstrukcijskim karakteristikama ne udovoljava zahtjevima funkcionalnosti prostora za predmetnu namjenu te zahtjevima energetske učinkovitosti. Potrebno je izvršiti rekonstrukciju fasade. Na zgradi OŠ Zvonka Cara planira se provesti mjera povećanja energetske učinkovitosti postavljanjem toplinske izolacije na vanjske zidove te će se fasaderski radovi izvoditi na sve četiri fasade. Rekonstrukcijom objekta za potrebe škole pridonijet će se poboljšanju uvjeta boravka djece te smanjenju troškova poslovanja.

Izgradnja i opremanje tržnice u Jadranovu – projekt je započeo u 2020. g., a završava 2021. g. Ukupna vrijednost projekta je 870.812,50 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima LAG-a Vinodol u iznosu od 241.065,00 kn. Budući da u Jadranovu, mjestu koje broji 1224 stanovnika, nema tržnice za opskrbu stanovništva, niti sve većeg broja turista, kao ni mogućnosti za plasman poljoprivrednih proizvoda OPG-ova s područja koje obuhvaća LAG „Vinodol“, Grad Crikvenica će u sklopu ovoga projekta izgraditi i opremiti tržnicu koja će predstavljati mjesto za prodaju poljoprivrednih proizvoda, ali i okupljanje. Tržnica će biti izgrađena na površini od 270 m2 te će biti opremljeno 204 m2 korisne površine prostora tržnice.

Uređenje edukativnih staza u Jadranovu – projekt je započeo 2020. g., a završava 2022. g. Ukupna vrijednost projekta, u cijelosti financirana bespovratnim sredstvima LAGUR-a Tunera, je 976.900,00 kn. Zahvat predviđa krajobrazno uređenje edukativnih staza od uvale Trstena, preko uvale Lokvišće do šljunčane plaže u uvali Havišće u Jadranovu, te uz obalu poluotoka Rtca. Edukativne staze imaju ukupnu dužinu od 787 m. Edukativna staza koja vodi obalnim područjem poluotoka Rtca većinom prateći postojeći utabani put, imat će naglasak na prirodnim obilježjima prostora (stjenovita obala, prirodna vegetacija) i doživljajnoj komponenti (uživanje u pogledu na more i otok Krk, osluškivanja šuma valova, meditacija), ali će omogućiti i lakši pristup ribičima kojima je vanjska strana poluotoka pogodna za ribarenje, kao i kupačima koji vole osamu. Pritom će se edukativne staze označiti info-tablama s tekstovima koji objašnjavaju povijest i značaj pojedinih povijesno važnih lokaliteta, a koji će naglasiti prirodne i kulturne potencijale prostora.

Rekonstrukcija i uređenje Gundulićeve ulice i Ulice Pavla Radića u Crikvenici – projekt je započeo u 2020. g. i završava u 2021. g. Ukupna vrijednost projekta je 6.275.000,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 700.000,00 kn. Provedbom projekta otklonit će se dugoročne teškoće vezane uz nekontrolirano otjecanje oborinskih voda, otežani pješački i automobilski promet te zastarjelu infrastrukturu. Također, izgradnja potpornog zida u Vinodolskoj ulici, koji će ujedno biti parapetni zid u Gundulićevoj ulici, uvelike će pridonijeti sigurnosti prometovanja kako za pješake, tako i za vozače.

Izgradnja javno-sportske građevine Boćalište Gornji kraj – Ladvić – projekt je započeo 2018. g., a završava 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta je 17.433.543,24 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 300.000,00 kn. Izgradnjom boćališta Gornji kraj – Ladvić na površini od gotovo 1400 kvadratnih metara stanovnici i sportski klubovi istočnoga dijela Crikvenice dobit će kvalitetan prostor za treninge, sportska natjecanja i okupljanja. Građevina će se sastojati od suterena, prizemlja i prvog kata. Glavni dio prostora zauzimat će upravo boćalište, no prostor će imati i dodatne poslovne sadržaje te poslovni prostor za rad Mjesnog odbora Crikvenica – istok. U sklopu projekta bit će uređen i okoliš objekta. Gornji kraj izgradnjom boćališta dobiva mjesto za okupljanje, bavljenje sportom i rekreacijom. Bit će to svojevrsni središnji trg toga dijela Crikvenice.

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – projekt je započeo 2018. g., a završava 2021. g. Ukupna vrijednost projekta je 1.837.773,25 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 1.562.107,26 kn. Projektom se nabavlja 7.199 spremnika za otpad kako bi se potaklo odvojeno prikupljanje otpada, smanjile količine miješanog komunalnog otpada te povećao udio odvojeno prikupljenog otpada do 2022. godine.

Školska shema – nacionalni projekt Ministarstva poljoprivrede kojim se financira zdrava prehrana u školama. Učenicima je osigurana redovita konzumacija voća i povrća. U tijeku je projekt za školsku godinu 2020./21. Ukupni iznos prava na potporu za voće i povrće po učeniku u školskoj godini 2020./21. iznosi 24.667,65 kn.

Otpad uredi, kune uštedi – projekt provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom sufinanciran iz Kohezijskog fonda EU iznosom od 500.000,00 kn, a ukupna vrijednost projekta je 649.570,00 kn. Projekt je započeo 2018. g., a završio 2019. g. Projektom je provedena opsežna edukativno-informativna kampanja na temu održivog gospodarenja otpadom namijenjena svim građanima i gostima Grada Crikvenice. Projekt je obuhvaćao brojne edukativne i zabavne aktivnosti namijenjene svim uzrastima – eko-akcije, radionice, predstave, foto natječaj, javne tribine… sve s ciljem da povećamo udio odvojeno prikupljenog otpada i čuvamo naš okoliš.

Dvorište sreće – uređenje dvorišta Dječjeg vrtića „Radost“ i projektna dokumentacija za područni vrtić u Dramlju – projekt je započeo 2018. g., a završio 2019. g. Ukupna vrijednost projekta je 2.099.625,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije u iznosu od 424.950,00 kn. Provedbom projekta uređeno je dvorište matičnog objekta Dječjeg vrtića „Radost“ te izrađena projektna dokumentacija za dogradnju Područnog vrtića u Dramlju.

I-Archeo.S – projekt je sufinanciran iz EU programa INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020.u iznosu od 128.073,75 eura. Započeo je 2018. g., a završio 2019. g. Projektom je uspostavljena suradnja među gradovima partnerima kako bi se valorizirala kulturna i prirodna baština izvan glavne turističke sezone. Osmišljen je novi turistički itinerar koji je ponudio nove turističke sadržaje izvan glavne turističke sezone i ostvarena suradnja između lokalnih dionika u turizmu. Kulturna i prirodna baština te turistička ponuda Rivijere Crikvenice u sklopu projekta promovirana je na područjima drugih partnera – talijanskih gradova Barija i Ancone te regije Abruzzo i hrvatskih gradova Poreča i Pazina.

Prehrana za djecu u osnovnim školama – u suradnji sa zakladom „Hrvatska za djecu“ osigurana je školska prehrana za djecu slabijeg imovinskog stanja. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima Zaklade u iznosu od 25.987,50 kn.

Izgradnja školske sportske dvorane u sklopu OŠ Zvonka Cara u Crikvenici – projekt je započeo 2017. g. i završio 2018. g. Ukupna vrijednost projekta je 14.058.269,38 kn. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova sufinanciralo je projekt u iznosu od 2.000.000 kn. Provedbom projekta izgrađena je školska sportska dvorana u sklopu OŠ Zvonka Cara čime su se poboljšali materijalni uvjeti, povećao pedagoški standard te poboljšala kvaliteta nastave tjelesnog odgoja u OŠ Zvonka Cara.

Izgradnja sportske dvorane u sklopu Osnovne škole Zvonka Cara – izrada studije izvedivosti te analize troškova i koristi za projekt „Izgradnja sportske dvorane u sklopu Osnovne škole Zvonka Cara u Crikvenici“. Projekt je započeo i završio u 2015. g. Ukupna vrijednost projekta je 25.000,00 kn; u cijelosti je financiran sredstvima Primorsko-goranske županije. Provedbom projekta izrađena je Studija izvedivosti te Analiza troškova i koristi za izgradnju sportske dvorane u sklopu OŠ Zvonka Cara u Crikvenici.

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Radost“ u Crikvenici – projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 1.084.538,08 kn i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.079.835 kn. Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 5.979.833,52 kn. Realizirana vrijednost projekta je 3.829.003,45 kuna od kojih je 942.085,10 kuna financirano sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a 1.021.764,90 kuna sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU . Projekt je započeo 2016. g., a završio 2019. g. Provedbom projekta postignuta je ušteda energije i smanjenje troškova energenata u matičnoj zgradi Dječjeg vrtića „Radost“ u Crikvenici. Radovi uključuju ugradnju energetski učinkovite stolarije, obnovljeno krovište te novu fasadu.

Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora u Crikvenici – Ugovorena vrijednost projekta u iznosu od 10.765.140,03 kn je sufinancirana sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 3.000.428,47 kn i 3.879.093,28 kn iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost realiziranog projekta je 5.535.585,49 kuna, od kojih je 1.600.276,06 kn sufinancirano sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i 1.967.654,72 kn sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Osnovna škola Vladimira Nazora je smještena u objektu koji po svojim konstrukcijskim karakteristikama nije udovoljavao zahtjevima funkcionalnosti prostora za predmetnu namjenu te zahtjevima energetske učinkovitosti. S obzirom na namjenu građevine bilo je potrebno je izvršiti rekonstrukciju fasade, zamjenu stolarije i kosog krova. Svrha projekta bila je privođenje predmetnog objekta arhitektonskoj funkcionalnosti, višoj energetskoj učinkovitosti, što je izravno utjecalo na kvalitetu boravka učenika i nastavnog osoblja u objektu, bolje uvjete rada zaposlenih te omogućiti potencijalni razvoj i novu kvalitetu pružanja usluga u ustanovi.

Izrada Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom – na temelju analize sadašnjeg stupnja razvoja turizma i aktualnih trendova Grad Crikvenica prepoznao je potrebu za izradom „Studije održivosti i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom“ kao učinkovitog oruđa za ostvarenje održivog razvoja turizma kao osnove za planiranje budućeg razvoja i otklanjanje negativnih učinaka prekomjernog razvoja turizma uslijed izgradnje velikog broja smještajnih kapaciteta, kuća za odmor i stambenih objekata u funkciji turizma. To uključuje i izračun turističkog prihvatnog kapaciteta kao podloge za planiranje turističkog razvoja i akcijskog plana koji bi trebao osigurati njegovo učinkovito provođenje.
Studija je dala nužnu argumentaciju za drugačije promišljanje o turističkom razvoju grada Crikvenice, ponajprije temeljenog na principima održivog razvoja. Izrada studije započela je 2019. godine, a završila 2020. Ukupna vrijednost projekta je 62.500,00 kn, a Ministarstvo turizma ga je sufinanciralo bespovratnim iznosom od 50.000,00 kn.

Uređenje plaže Jadranovo Centar (Grabrova), I. faza – provedba projekta započela je 2019. godine, a I. faza uređenja dovršena je 2020. godine. Projekt je sufinanciran iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture Ministarstva turizma u iznosu od 640.000,00 kn. Prva faza projekta vrijedna je 7.535.701,00 kn, a ukupna vrijednost projekta je 14.719.200,44 kn. U 2020. g. započeta je II. faza uređenja plaže. Oko 250 m plaže Jadranovo Centar (Grabrova) projektom će dobiti novi izgled i nove sadržaje, čime će se unaprijediti turistička ponuda u Jadranovu, koje svake godine bilježi sve veći broj noćenja. Projekt će stvoriti novi, prijeko potrebni plažni prostor, ali i formirati ugodan prostor za manifestacije i druženja uz samo more.

Prehrana za djecu u osnovnim školama – u suradnji sa zakladom „Hrvatska za djecu“ osigurana je školska prehrana za djecu slabijeg imovinskog stanja (kontinuirani projekt).

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Zone ugostiteljsko-turističke namjene Nazor-Antić – projekt je započeo i završio 2018. g. Ukupna vrijednost projekta je 210.000 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva graditeljstva u iznosu od 25.000,00 kn.

Nabava knjižne građe za Gradsku knjižnicu Crikvenica – projekt je započeo 2017. g., a završio 2018. g. Ukupna vrijednost projekta je 215.000,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva kulture u iznosu od 80.000,00 kn.

Kreativni penzići – Grad Crikvenica bio je partner Udruzi za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama u ovome projektu. Projekt je započeo i završio 2017. g., a u cijelosti je financiran bespovratnim sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 80.000,00 kn. Brojnim kulturnim, sportskim i zabavnim aktivnostima namijenjenima osobama starije dobi s područja grada Crikvenice i Vinodolske općine povećana je kvaliteta života i smanjen rizik od socijalne isključenosti.

I. faza kanalizacije sanitarnih otpadnih voda Jadranovo – projekt je započeo 2015. g., a završio 2017. g. Ukupna vrijednost projekta je 7.643.875,00 kn, a sufinanciran je sredstvima iz Kohezijskog fonda EU – OP Zaštita okoliša: 5.125.877,00 kn, Hrvatskih voda: 301.579,00 kn, te TD-a Murvica d. o. o. 301.579,00 kn. Provedbom projekta dovršena je 1. faza kanalizacije sanitarnih otpadnih voda Jadranovo.

Znanje za sve II – ukupna vrijednost projekta je 135.968,74 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 114.226,06 kn. Projekt je počeo 2016. g., a završio 2017. g. Stručnom edukacijom i zapošljavanjem pomoćnika u nastavi u crikveničkim osnovnim školama Vladimira Nazora i Zvonka Cara pružena je stručna podrška učenicima s teškoćama u razvoju. Pomoćnici u nastavi pomažu učenicima u svakodnevnim školskim aktivnostima.

Izgradnja spomenika braniteljima iz Domovinskog rata – ukupna vrijednost projekta bila je 258.750,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva branitelja u iznosu od 100.000,00 kn. Projekt je započeo 2016. g., a završio 2017. g.

Vodifikacija naselja Manestri-Klanfari-Dramalj – projekt je započeo 2015. g., a završio 2016. g. Ukupna vrijednost projekta bila je 10.490.833,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda EU – OP Zaštita okoliša: 5.441.640,00 kn, Hrvatskih voda: 2.111.760,00 kn, KTD-a Vodovod Žrnovnica: 339.266,00 kn. Provedbom projekta realizirana je vodifikacija naselja Manestri-Klanfari-Dramalj.

Izvedba sanacije stijenskog pokosa u Havišću, naselje Jadranovo – projekt je započeo i završio 2016. g. Ukupna vrijednost projekta je 786.011,09 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima PGŽ u iznosu od 80.000,00 kn. Provedbom projekta saniran je stijenski pokos u Havišću u Jadranovu.

Sanacija štete na plažama na području Grada Crikvenice nakon nevremena 2016. g. – Ukupna vrijednost projekta je 237.864,63 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima PGŽ u iznosu od 113.753,80 kn te ostalih izvora u iznosu od 74.300,00 kn. Provedbom projekta sanirana je šteta na crikveničkim plažama nastala nakon nevremena.

Sanacija štete na plažama na području Grada Crikvenice nakon nevremena 2016. g. – Ukupna vrijednost projekta je 379.453,80 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima PGŽ u iznosu od 80.000,00 kn. Provedbom projekta sanirana je šteta na crikveničkim plažama nastala nakon nevremena.

Uređenje i opremanje Gradske knjižnice Crikvenica – projekt „Stara škola“ – projekt je započeo 2014. g., a završio 2017. g. Ukupna vrijednost projekta je 25.148.731 kn, a sufinanciran je sredstvima Ministarstva kulture u iznosu od 3.600.000,00 kn. Provedbom projekta uređen je i opremljen novi prostor Gradske knjižnice Crikvenica u „Staroj školi“ na adresi Vinodolska 1, Crikvenica.

Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce i Jadranovo – I. faza projekta je započela 2014. g. i završila 2016. g. Ukupna vrijednost projekta je 22.202.000,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda u iznosu od 10.818,000,00 kn, Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 1.145.520,00 kn, KTD-a Vodovod Žrnovnica u iznosu od 254.535,00 kn, i KTD-a Murvica d. o. o. u iznosu od 509.145,00 kn. U sklopu projekta pripemljena je tehnička i projektna dokumentacija, četiri studije izvedivosti, četiri zahtjeva za procjenom izrade Studije utjecaja zahvata na okoliš/prirodu, četiri aplikacijska paketa te četiri seta dokumentacije za javnu nabavu.

Znanje za sve – projekt je započeo 2015. g., a završio 2016. g. Ukuzpna vrijednost projekta je 241.304,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 217.173,60 kn. Stručnom edukacijom i zapošljavanjem pomoćnika u nastavi u crikveničkim osnovnim školama Vladimira Nazora i Zvonka Cara pruža se stručna podrška učenicima s teškoćama u razvoju. Pomoćnici u nastavi pomažu učenicima u svakodnevnim školskim aktivnostima.

Uređenje pomorskog dobra – Havišće – ukupna vrijednost projekta je 200.000,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima PGŽ u iznosu od 100.000 kn. Započeo je i završio 2015. g. Provedbom projekta uređeno je područje pomorskog dobra – plaža Havišće u Jadranovu.

EKOmunalno redarstvo – projekt je započeo i završio 2015. g. Ukupna vrijednost projekta je 75.000,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 30.000,00 kn. Projektom je nabavljeno pet električnih bicikala za komunalne redare Grada Crikvenice. Korištenjem električnih bicikala umjesto automobila ostvaruje se smanjenje potrošnje energenata i emisije štetnih plinova u atmosferu te očuvanje okoliša.

Program poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama – Free internet Crikvenica – projekt je započeo i završio 2014. g. Ukupna vrijednost projekta je 96.257,50 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva turizma iz programa HOTSPOT CROATIA u iznosu od 40.840,00 kn. Projektom su uspostavljene nove točke slobodnog pristupa internetu da bi se povećala internetska povezanost na području grada Crikvenice.

Škrinjica kulturnog blaga – projekt je započeo i završio 2014. g. Ukupna vrijednost projekta je 259.349,81 kn. Sufinanciran je iz EU programa „Europa za građane“ u iznosu od 185.000,00 kn. Projekt je proveden s ciljem promocije kulturne baštine grada Crikvenice i slovenskoga grada prijatelja Kidričeva kroz nastupe i gostovanja kulturno-umjetničkih društava, okrugle stolove na temu povijesno-kulturne baštine, škole glagoljice i dr.

Mladi u zajednici bez barijera – projekt je započeo 2013. i završio 2014. g. Ukupna vrijednost projekta je 161.266,46 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz EU programa „Mladi na djelu“ u iznosu od 135.266,46 kn. Grad Crikvenica bio je u ovome projektu partner Gradu Opatiji te slovenskim općinama Kidričevo i Ajdovščini. Provedbom projekta educirane su 24 mlade osobe do 30 godina te osam predstavnika javnog sektora iz Crikvenice, Opatije, Kidričeva i Ajdovščine. Sudionici su pohađali četiri edukativna modula te je tiskan priručnik o strukturiranom dijalogu za mlade. Izrađeni su i lokalni proračuni za mlade u elektroničkom obliku, a mladi su na završnom događanju u sklopu projekta prezentirali zajednički Manifest u kojemu su objedinili svoje prijedloge za poboljšanje kvalitete života mladih. Projekt je dobio priznanje Baltazar za 2013. godinu, koje je Agencija za mobilnost i programe EU dodijelila projektu za uspješnu implementaciju učenja.

Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja Područnog vrtića i Područne škole Jadranovo – projekt je započeo 2013. g. i završio 2014. g. Ukupna vrijednost projekta je 6.960.095,00 kn, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 2.562.500,00 kn. Projektom je realizirana rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja Područnog vrtića i škole u Jadranovu.

Edukacijom do uspjeha - Projekt je nastao u želji da se poduzetnicima olakša snalaženje u „šumi“ propisa koji se odnose na njihovo poslovanje, omogući da posluju zakonito i uspješno, da poboljšaju svoje kompetencije te da postanu što konkurentniji, nastao je projekt Edukacijom do uspjeha. Rezultat je suradnje Grada Crikvenice s javnim, privatnim i civilnim sektorom te znanstvenom zajednicom - Udruženjem obrtnika Grada Crikvenice i Vinodolske općine, Srednjom školom dr. Antuna Barca, Ekonomskim i Pravnim fakultetom iz Rijeke. Edukacije su namijenjene svima koji žele postati poduzetnici, mikro i malim poduzetnicima, učenicima te svima koji žele znati više i raditi uspješnije. Edukacije su besplatne, a održavaju se svake godine u veljači. Projekt je 2019. godine dobio Europsku nagradu za promicanje poduzetništva (European Enterprise Promotion Awards – EEPA) u kategoriji Investiranja u poduzetničke vještine.

Mladi u zajednici bez barijera - Projekt je rezultat suradnje Grada Crikvenice s Gradom Opatijom te općinama Kidričevo i Ajdovščina iz Slovenije, sufinanciran iz EU programa „Mladi na djelu“. Provedbom projekta educirane su 24 mlade osobe do 30 godina te osam predstavnika javnog sektora iz Crikvenice, Opatije, Kidričeva i Ajdovščine. Sudionici su pohađali četiri edukativna modula te je tiskan priručnik o strukturiranom dijalogu za mlade. Izrađeni su i lokalni proračuni za mlade u elektroničkom obliku, a mladi su na završnom događanju u sklopu projekta prezentirali zajednički Manifest u kojemu su objedinili svoje prijedloge za poboljšanje kvalitete života mladih. Projekt je dobio priznanje Baltazar za 2013. godinu, koje mu je Agencija za mobilnost i programe EU dodijelila uspješnu implementaciju učenja.

X
Skip to content