Prostorni planovi i  strateški dokumenti
Kategorija:
Nekategorizirano

Uvid u važeću prostorno-plansku dokumentaciju, odnosno grafičke prikaze usvojenih planova, može se izvršiti na slijedećoj POVEZNICI, na način da odaberete plan željene kategorije i područja.

Tekstualni dio usvojenih planova, odnosno Odredbe za provođenje planova, mogu se vidjeti na poveznicama „Službene novine Grada Crikvenice“ i Službene novine Primorsko goranske županije.
Broj službenih novina u kojima je pojedini Plan ili njegove izmjene objavljen, naznačen je u popisu usvojenih planova.

Skip to content