Radovi u sklopu aglomeracije – Selce i Klanfari

U sklopu projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“,

a zbog izvođenja radova pripreme za asfalt i asfaltiranje – mole se građani da ne parkiraju vozila u ulici

Maršala Tita u Selcu, te na području Klanfari, kolektori SK2,SK4 i SK5, dana 09. i 10. lipnja 2023.g.

Skip to content