Registar ugovora Javne nabave

Prema članku 28. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16) Grad Crikvenica objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

ažuriranje registra: srpanj 2020.

Registar ugovora Jednostavne nabave

Top