Akti Grada Crikvenice doneseni prije 01. siječnja 2015. su objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Folder Broj 44. - 16. ožujka 2018.

Categories

Folder Akti vijeća

Documents

Toggle Naziv Datum
document Službene novine Grada Crikvenice broj 44. ( docx, 264 KB ) (915 downloads) Popular
Top