Statut i zastava
Kategorija:
Nekategorizirano

Dan Grada Crikvenice
Dan Grada Crikvenice je 14. kolovoza, kada je 1412. godine Crikvenica prvi put spomenuta u pisanom dokumentu, kojim knez Nikola IV. Frankopan daruje kaštel – samostan uz crkvu Pavlinima.

Obilježja Grada Crikvenice
Grad Crikvenica ima svoj grb i zastavu. Grb Grada Crikvenice čini štit koji se sastoji od jednog polja plave boje. U tom plavom polju je srebrni crikvenički kaštel s tornjem crkve i mostom u istoj boji, a iza istog raste zlatna palma. Zastava Grada Crikvenice je žute boje s gradskim grbom smještenim u sjecištima dijagonala.

Skip to content