Naziv programa pod kojim je proveden projekt: Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Ciljevi projekta: podizanje svijesti, informiranje i edukacija građana i gostiju Grada Crikvenice o održivom gospodarenju otpadom u skladu s Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Projekt „Otpad uredi, kune uštedi“ brojnim će aktivnostima informirati i educirati građane o koristima i potrebi za odvojenim prikupljanjem otpada, recikliranjem i kompostiranjem.

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 649.570,00

Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 149.570,00

Izvori financiranja: Kohezijski fond u financijskom razdoblju 2014.-2020.: 500.000,00 kn

Početak provedbe projekta: 2018. g.

Završetak provedbe projekta: 2019. g.

Uloga u projektu: prijavitelj

Status projekta: u tijeku

Kratak opis projekta: Projektom će se provesti opsežna edukativno-informativna kampanja na temu održivog gospodarenja otpadom namijenjena svim građanima i gostima Grada Crikvenice. Projekt obuhvaća brojne edukativne i zabavne aktivnosti namijenjene svim uzrastima – eko-akcije, radionice, predstave, foto natječaj, javne tribine... sve s ciljem da povećamo udio odvojeno prikupljenog otpada i čuvamo naš okoliš.

Top