Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama
Kategorija:
Novosti

Grad Crikvenica objavio je Javni natječaj u cilju sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za obiteljske kuće i to za ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i za  energetsku obnovu obiteljskih kuća. 

Sustavi korištenja obnovljivih izvora energije odlična su i okolišno prihvatljivija alternativa skupim energentima, a njihova primjena u obiteljskim kućama može osigurati energetsku neovisnost, povoljno djelovati na kućni budžet te na nacionalne ciljeve smanjenja korištenja fosilnih goriva.

Aplikacijom  na Javne pozive Fonda za zaštitu okoliša  moguće je  dobiti bespovratna sredstva za instalaciju fotonaponskih elektrana, ali i za sustave grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode, u koje su uključeni sunčani toplinski kolektori, dizalice topline ili peći na pelete. Također, moguće je  dobiti bespovratna sredstva za energetsku obnovu kuće koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite.

Kako bi potaknuli i olakšali prijave na Javne pozive Fonda u Gradu Crikvenici osigurali smo sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije  kako bi omogućili našim sugrađanima da budu spremni za Javne pozive od strane Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2023. godini.

Cilj ovih Javnog poziva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije je potaknuti šire korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima te osigurati da obnova kuća bude ujedno i energetski učinkovita. U kontekstu energetske krize, Grad Crikvenica želi pomoći svojim mještanima, a istovremeno ovakav projekt će ubrzati proces željene zelene tranzicije.

Javni poziv Grada Crikvenice namijenjen je prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća i u njima imaju prebivalište.

Sukladno programima Vlade, definicija obiteljske kuće podrazumijeva da je riječ o građevini koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te koja ima najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj je do 21. listopada 2022. godine.

Javni poziv se nalazi na: https://www.crikvenica.hr/sufinanciranje-izrade-projektne-dokumentacije-povecanja-energetske-ucinkovitosti-i-obnovljivih-izvora-energije-u-obiteljskim-kucama/

Pravilnik o provedbi Javnog natječaja objavljen je u Službenim novinama Grada Crikvenice broj 150/22., link https://www.crikvenica.hr/sluzbene-novine/

Skip to content