Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama – PRODUŽENJE NATJEČAJA

Nakon poziva objavljenog u listopadu 2022. godine, Grad Crikvenica je početkom kolovoza 2023. godine ponovno objavio Javni natječaj za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za obiteljske kuće i to za ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i za energetsku obnovu obiteljskih kuća. 

Obavještavamo građane za se rok za dostavu prijava na Javni natječaj produžuje do 20. rujna 2023. godine, a svi privitci i do sada objavljena dokumentacija ostaje važeća, te je ponavljamo u ovom pozivu.

Aplikacijom  na Javne pozive Fonda za zaštitu okoliša  moguće je  dobiti bespovratna sredstva za instalaciju fotonaponskih elektrana, ali i za sustave grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode, u koje su uključeni sunčani toplinski kolektori, dizalice topline ili peći na pelete. Također, moguće je  dobiti bespovratna sredstva za energetsku obnovu kuće koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite.

Kako bi potaknuli i olakšali prijave na Javne pozive Fonda u Gradu Crikvenici osigurali smo sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije  kako bi omogućili našim sugrađanima da budu spremni za Javne pozive od strane Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2023. godini.

Cilj ovih Javnog poziva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije je potaknuti šire korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima te osigurati da obnova kuća bude ujedno i energetski učinkovita. U kontekstu energetske krize, Grad Crikvenica želi pomoći svojim mještanima, a istovremeno ovakav projekt će ubrzati proces željene zelene tranzicije.

Javni poziv Grada Crikvenice namijenjen je prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća i u njima imaju prebivalište.

Sukladno programima Vlade, definicija obiteljske kuće podrazumijeva da je riječ o građevini koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te koja ima najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Pravilnik o provedbi Javnog natječaja objavljen je u Službenim novinama Grada Crikvenice broj 150/22., link https://www.crikvenica.hr/sluzbene-novine/

PRIVITAK:

Skip to content