Sustav za praćenje kvalitete zraka u sklopu projekta Zelena i pametna Crikvenica

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave male vrijednosti:

„Sustav za praćenje kvalitete zraka u sklopu projekta Zelena i pametna Crikvenica, evidencijski broj nabave: 126-03-23-JNMV, broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0053410.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 12.01.2024. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Naručitelj je dana 05.01.2024. objavio I. Izmjenu i dopunu Dokumentacije o nabavi u EOJN RH, te dana 09.01.2024. II. Izmjenu i dopunu, te je novi rok za dostavu ponuda 23.01.2024.g. u 10:00 sati.

Naručitelj je dana  14.02.2024.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Skip to content