Svjetski dan očuvanja energije – 05.03.
Kategorija:
Novosti

„Energija, to je ključni problem budućnosti – pitanje života ili smrti.“ Nikola Tesla

Svjetskim danom očuvanja energije koji danas obilježavamo, nastoji se podići svijest o važnosti neučinkovitog korištenja energije i o vrijednosti jedine nam planete na kojoj živimo.

Energetski odgovorno ponašanje svakog pojedinca, a i društva u cijelosti bitan je preduvjet za opstanak života na Zemlji i održive zajednice kakvu poznajemo.

Energetska učinkovitost je jedan od najdjelotvornijih načina postizanja ciljeva održivog razvoja te direktno doprinosi smanjenu emisija štetnih plinova u okoliš.

„Energetska učinkovitost predstavlja smanjenu potrošnju energije potrebne za obavljanje određenog posla, čime se poboljšava zaštita okoliša, kvaliteta zraka te se ostvaruju značajne novčane uštede.“

U našem gradu brojni su projekti usmjereni upravo na očuvanje okoliša i energetsku učinkovitost.  U proteklim godinama uspješno smo realizirali projekte energetske obnove dječjeg Vrtića Radost, te osnovnih škola Zvonka Cara i Vladimira Nazora u Crikvenici. Na svim objektima je ugrađena termoizolirana fasada, izolacija krovova i zamijenjena je vanjska stolarija a na dječjem vrtiću i osnovnoj školi Vladimira Nazora postavljene su fotonaponske elektrane. U pripremi je postavljanje fotonaponske elektrane i na školu Zvonka Cara. Rezultat ovih projekata nije samo ugodniji boravka djece već i značajne uštede energije.

Upravo provodimo i projekt modernizacije javne rasvjete na području cijelog grada – u Selcu, Crikvenici, Dramlju i Jadranovu.

Postojeći sustav javne rasvjete sastoji se od cestovnih i dekorativnih svjetiljki sa živinim, natrijevim i metal-halogenim izvorima svjetlosti i kao takav je zastario, ekološki neprihvatljiv i energetski neučinkovit. Cilj projekta modernizacije javne rasvjete  je ugradnja modernog sustava javne rasvjete kojim se smanjenjem svjetlosnog onečišćenja doprinosi zaštiti okoliša i poboljšanju uvjeta za život dok se smanjenjem potrošnje električne energije i smanjenjem troškova održavanja ostvaruju i financijske uštede.

Projektom je predviđena zamjena 3171 komada svjetiljki i ugradnja novih svjetiljki LED tehnologije koje svojim svjetlotehničkim karakteristikama zadovoljavaju zahtjevima Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i propisa koji definiraju osvjetljenje prometnica i javnih površina. Projekt se provodi od rujna 2021. godine i do sada je zamijenjeno 65% od ukupnog broja svjetiljki.

Kod zamjene svjetiljki izvođači se susreću s brojnim izazovima gdje se ističu stari brončani segmentni stupovi sa dvije ili tri svjetiljke na mjesto kojih dolazi samo jedna nova za što je potrebno izvesti određene preinake (demontažu konzola / montažu prihvatnog elementa za jednu svjetiljku). Do isporuke prilagodnih elemenata, a u cilju poštivanja ugovorenih rokova kao i smanjenja potrošnje električne energije kao privremeno se rješenje pristupilo montaži po jedne svjetiljki na postojeće nosače dok će se preinake raditi naknadno.

Primjer konačnog izgleda novougrađene dekorativne svjetiljke na postojeći brončani stup

Novougrađena rasvjeta smanjiti će potrošnju električne energije čak  za 75%. Vrijednost ugovorenih radova je 11.873.750,00 kuna, a sredstva su osigurana ESIF kreditom za javnu rasvjetu, sufinanciranog iz Europskog fona za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji je dobiven od Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) sa rokom otplate od 10 godina.

Skip to content