Uređenje dijela obalnog područja na poluotoku Kačjak

Naziv programa pod kojim se provodi projekt: Javni poziv za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2023. godini

Ciljevi projekta: omogućiti sigurnu plovidbu, obogatiti i unaprijediti turističku ponudu, privući nove posjetitelje, generirati nove motive dolaska, stvarati novu atrakcijsku osnovu.

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 358.025,00 EUR

Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 242.625,00 EUR
Izvori financiranja: 115.400,00 EUR, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Početak provedbe projekta (I. faza): 2023.
Završetak provedbe projekta (I. faza): 2023.
Uloga u projektu: prijavitelj
Status projekta: završen

Kratak opis projekta:  Projekt  obuhvaća uređenje pomorskog dobra koje je neophodno imajući u vidu sigurnost plovidbe i ljudi, odnosno korisnika ovog dijela pomorskog dobra. Projekt je nužan zbog izuzetno lošeg stanja ovoga dijela pomorskog dobra izloženog djelovanju mora, ali i utjecaju vremenskih neprilika.

Projekt će se provoditi u više faza zbog svoje kompleksnosti i visoke vrijednosti u odnosu na proračunske mogućnosti, no i omogućavanja korištenja pomorskog dobra u vrijeme turističke sezone. U 2023. godini planiran je zahvat na rekonstruciji završnog sloja obalne šetnice površine 920 m² kako bi se omogućio siguran pristup pomorskom dobru i veća iskorištenost šetnice.

Skip to content