Uređenje edukativnih staza u Jadranovu

Naziv programa pod kojim je proveden projekt: Mjera B.2.1. Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tunera

Ciljevi projekta: uređenje i opremanje edukativnih staza u Jadranovu kojima se doprinosi zaštiti „ribarstvenog“ okoliša, dugoročno povratku gospodarski bitnih vrsta za ribarstvo te stvaranju novih i prepoznatljivih turističkih destinacija unutar cijelog ribarstvenog područja. Cilj uređenja edukativnih staza je povezivanje obalnom stazom naselja Jadranovo i vikend-naselja Havišće s istoimenom plažom te uređenje edukativne staze na poluotoku Rtac koja bi učinila dostupnim ovo prirodno područje stanovnicima i posjetiteljima navedenih naselja na neagresivan, prirodan način (kamenita staza prilagođena mikromorfologiji terena, urbana oprema od prirodnih materijala) maksimalno prilagođena zatečenim prirodnim vrijednostima (stjenovita obala, postojeća vegetacija, suhi travnjaci). Uređenjem edukativnih staza u sklopu kojih bi se uredila i odmorišta/vidikovac, putokazi i poučne ploče na okolišno prihvatljiv način prilagođen ambijentalnim vrijednostima okolnog krajobraza unaprijedit će se usluge za posjetitelje okolnih naselja.

Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 0,00 kn
Izvori financiranja: bespovratna sredstva LAGUR-a Tunera: 976.900,00 kn
Početak provedbe projekta: 2020. g.
Završetak provedbe projekta: 2021. g.
Uloga u projektu: prijavitelj
Status projekta: završen

Kratak opis projekta: Zahvat predviđa krajobrazno uređenje edukativnih staza od uvale Trstena, preko uvale Lokvišće do šljunčane plaže u uvali Havišće u Jadranovu, te uz obalu poluotoka Rtca. Edukativne staze imaju ukupnu dužinu od 787 m. Edukativna staza koja vodi obalnim područjem poluotoka Rtca većinom prateći postojeći utabani put, imat će naglasak na prirodnim obilježjima prostora (stjenovita obala, prirodna vegetacija) i doživljajnoj komponenti (uživanje u pogledu na more i otok Krk, osluškivanja šuma valova, meditacija), ali će omogućiti i lakši pristup ribičima kojima je vanjska strana poluotoka pogodna za ribarenje, kao i kupačima koji vole osamu. Pritom će se edukativne staze označiti info-tablama s tekstovima koji objašnjavaju povijest i značaj pojedinih povijesno važnih lokaliteta, a koji će naglasiti prirodne i kulturne potencijale prostora.

Skip to content