Uređenje plaže Kačjak

Naručitelj Grad Crikvenica objavio je dana 29.05.2023.g. nacrt Dokumentacije o nabavi sa nacrtom troškovnika za predmet javne nabave otvorenog postupka: Uređenje plaže Kačjak“ u EOJN RH, sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22).

Nacrt DoN-a i troškovnika, Naručitelj stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima i putem internetske stranice Grada Crikvenice.

Primjedbe i prijedloge sudionici na tržištu mogu slati putem sustava EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u ostavljenom roku do dana 05.06.2023.g.

PRIVITAK:

Skip to content