Crikvenica: Križanje ulica kralja Tomislava i Zvonimira

Crikvenica: Križanje ulica I. Kostrenčića i b. Buchoffer

Trg Stjepana Radića

Trg Selce

Selce - lučica

Selce – Mihurić

Poli mora