Odluka o razvrstavanju dugotrajne imovine u proizvedenu dugotrajnu imovinu ili sitni inventar

Skip to content