Zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika
Kategorija:
Nekategorizirano

Gradonačelnik, sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi, ima jednog zamjenika. Zamjenik gradonačelnika bira se, kao i gradonačelnik, na način propisan Zakonom o lokalnim izborima. Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika.

Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, gradonačelnik može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.


ZAMJENICA GRADONAČELNIKA KOJA OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA:
Ivona Matošić Gašparović, mag.iur.

Tel.: +385  51 455 404
Fax.: +385 51 242 009
E mail: ivona.matosic@crikvenica.hr


Životopis

Ivona Matošić Gašparović rođena je 14. travnja 1989. godine u Rijeci. Udana je, te majka jednog djeteta.

Osnovnu i srednju školu završila je u Crikvenici, nakon čega je diplomirala na Pravnom fakultetu u Rijeci, gdje je stekla zvanje magistra prava.

U razdoblju od 01.04.2014. godine do 01.07.2014. godine stažirala je u Europskom Parlamentu, te je obavljala poslove vezane uz pripremu materijala plenarnih sjednica, proučavanja prijedloga odluka Parlamenta, pripreme amandmana na odluke, administrativne poslove, te poslove koji ulaze u djelokrug odnosa s javnošću.

2014. godine zapošljava se u Gradu Crikvenici, na radno mjesto više stručne suradnice za odnose s javnošću, gdje je obavljala protokolarne poslove kojima se osigurava promidžba Grada Crikvenice u tuzemstvu i inozemstvu, kao i poslove kreiranja vijesti te suradnje s medijima, odnosno, poslove pružanja informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Od 2017. godine obnaša dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Crikvenice.
Aktivno govori dva strana jezika, engleski i njemački jezik, dok se pasivno služi talijanskim jezikom.

Od 2013. do 2016. godine obnašala je dužnost Predsjednice Mladeži HDZ-a Crikvenice, kao i dužnost predsjednice Županijske organizacije Mladeži HDZ-a Primorsko- goranske županije, te je u istom razdoblju ujedno bila i članica Nacionalne organizacije Mladeži HDZ-a.

Gradonačelnik Grada Crikvenice Damir Rukavina dana 12. siječnja 2024. godine podnio je ostavku radi odlaska u mirovinu. Dužnost obnašanja funkcije gradonačelnika, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, preuzela je njegova zamjenica Ivona Matošić Gašparović.

Skip to content