Odluka o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za Grad Crikvenicu
Objavljeno: 06.11.2019.
Za više informacija preuzmite privitak.
Top