POZIV na akciju dobrovoljnog darivanja krvi - 13. i 20.06.2016.
Objavljeno: 03.06.2016.

POZIV

  

Na akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati

13.06.2016. (prezimena A-K)

20.06.2016. (prezimena L-Ž)

Vatrogasni dom Crikvenica

8:00-12:00 sati

 

NAPOMENA: Za sve darivatelje osiguran je besplatan parking u vrijeme akcija na parkiralištu kod ambulante (ispod vijadukta), te molimo darivatelje da dopisnicu-poziv za akciju ostave na vidljivom mjestu u automobilu.

Hvala Vam na humanosti!

Top