AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI
Objavljeno: 19.09.2016.

GDCK Crikvenica, u suradnji s Transfuziološkom službom KBC-a Rijeka i Aktivom DDK, organziralo je 3. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija se održala u dva dijela, 12. i 19.09., te je ukupno pristupilo 105 darivatelja (90 muškarac + 15 žena), od čega je odbijeno 14 darivatelja (7 muških + 7 žena), te je ukupno prikupljena 91 doza krvi (83 muški + 8 žena).

Darivatelji koji su darovali krv 100 i više puta:

 • Siniša Tomašić (134)
 • Nedeljko Car (120)
 • Ervin Car (119)
 • Ivica Car (113)
 • Mihalić Želimir (132)
 • Jeličić Dubravko (124)
 • Desimir Saftić (114)
 • Rosić Nikola (111)
 • Stopinške Boris (109)

50 i više puta:

 • Dean Antić (79)
 • Ladislav Blažić (85)
 • Danijel Brozović (89)
 • Denis Bruketa (77)
 • Vladimir Budimir (95)
 • Ivić Miroslav (54)
 • Ivica Katnić (90)
 • Miroslav Kivić (82)
 • Viktor Rogić (60)
 • Robert Tomić (59)
 • Željko Veljačić (77)
 • Ivan Čor (60)
 • Milivoj Drnjević (65)
 • Medarda Kozjak (88)
 • Marinko Lerga (88)
 • Danijel Tomić (53)
 • Josip Friš (51)
 • Ivica Unković (93)

Po prvi puta su darivali krv:

 • Ana Butina
 • David Kezele

Top