Energetska obnova Osnovne škole Zvonka Cara

Jedan od strateških prioriteta Europske unije je energetska učinkovitost. Smanjenje emisija C02 i povećanje energetske učinkovitosti nastoji se postići putem europskog zakonodavstva, međusektorskom suradnjom, povezivanjem međunarodnih, nacionalnih i regionalnih dionika, EU projektima.

U Hrvatskoj kao u i cijeloj Europskoj uniji gotovo 50% konačne potrošnje energije upotrebljava se za grijanje i hlađenje, od čega 80% u zgradama.
Vodstvo Grada Crikvenice je na vrijeme prepoznalo važnost gore navedenoga te se Grad među prvim jedinicama lokalne samouprave u PGŽ – u uključio u reduciranje emisije štetnih plinova i usporavanje klimatskih promjena, a sve kroz ključni sektor-energetiku.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske sufinanciralo je energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Zvonka Cara, Crikvenica na adresi Kotorska 13, Crikvenica, koju je Grad Crikvenica prijavio na natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (Ref.oznaka KK. 04.2.1.04.0761).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. potpisan je 19.04.2019.godine, a potpisali su ga direktor Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost g. Dubravko Ponoš i gradonačelnik Grada Crikvenice g. Damir Rukavina.

Sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove Osnovne škole Zvonka Cara, Crikvenica iznose 6.818.987,40 kuna od čega je 2.180.492,20 tisuća kuna bespovratnih. Osim spomenutog ugovora bespovratna sredstva su za predmetnu investiciju odobrena i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH, i to u najvišem iznosu od 3.879.093,28 kuna.

Ugovor o radovima zaključen je sa tvrtkom Crivac d.o.o.Solin na iznos od 4.605.000,00 kuna sa pdvom Sa radovima se započelo u svibnju 2020.godine, a isti su završeni u siječnju 2021.godine. Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora zaključen je sa tvrtkom Alfa Construct d.o.o.Rijeka, dok je za pružanje usluga projektnog nadzora ugovor zaključen sa tvrtkom Delfin grupa d.o.o.Rijeka.
Po okončanju radova na energetskoj obnovi ukupan iznos koji je bespovratno odobren Gradu Crikvenici, od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH jest iznos od 3.014.714,51 kuna, dok je preostali iznos od 1.922.761,74 osigurao grad Crikvenica.

Osnovna škola Zvonka Cara Crikvenica nalazi se na adresi Kotorska 13, Crikvenica. Sagrađena je 1994.godine, a smještena je u objektu koji po svojim konstrukcijskim karakteristikama nije udovoljavao zahtjevima funkcionalnosti prostora za predmetnu namjenu te zahtjevima energetske učinkovitosti.

Svrha projekta bilo je privođenje predmetnog objekta arhitektonskoj funkcionalnosti, te višoj energetskoj učinkovitosti što izravno utječe na kvalitetu boravka korisnika u objektu, bolje uvjete rada zaposlenih, te omogućava kvalitetnije pružanje usluga u ustanovi.

Energetskom obnovom povećana je toplinska zaštita vanjskog zida, toplinska zaštite krova iznad grijanog prostora, zamijenjena je vanjska stolarija, te je ugrađena nova visokoučinkovita rasvjeta, čime se direktno utjecalo na energetsku učinkovitost objekta.
Na predmetnom objektu ostvarena ušteda energije Qh,nd je 128,604,13 [kWh/a] (ili 66,42%), te smanjenje emisije CO2 40.5 [t /god] (ili 66,42%) a objekt je umjesto dosadašnjeg energetskog razred C prešao u energetski razred A.

Završetkom radova na energetskoj obnovi Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica, grad Crikvenica uspješno je priveo kraju cijeli jedan ciklus energetskih obnova odgojno – obrazovnih ustanova obzirom na već ranije, uspješno provedene projekte energetskih obnova Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica i Dječjeg vrtića Radost Crikvenica.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog priopćenja za medije isključiva je odgovornost grada Crikvenice.

Skip to content