Aglomeracija Novi Vinodolski, Selce i Jadranovo

Naziv programa pod kojim je proveden projekt: Kohezijski fond – OP Zaštita okoliša
Ciljevi projekta: Prijava projekta s pripremljenom dokumentacijom

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 22.202.000,00
Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 3.330.300,00
Izvori financiranja: Kohezijski fond: 10.818,000,00 kn; Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova: 1.145.520,00 kn; Vodovod Žrnovnica 254.535,00 kn, KTD Murvica 509.145,00 kn
Početak provedbe projekta: 2014. g.
Završetak provedbe projekta: 2016. g.
Uloga u projektu: partner
Status projekta: završen

Kratak opis projekta: U sklopu projekta pripemljena je tehnička i projektna dokumentacija, četiri studije izvedivosti, četiri zahtjeva za procjenom izrade Studije utjecaja zahvata na okoliš/prirodu, četiri aplikacijska paketa te četiri seta dokumentacije za javnu nabavu.

Skip to content