DND Grada Crikvenice predstavilo svoj projekt “Tragovima AD Turresa”

DND Grada Crikvenice odazvalo se pozivu Ureda za udruge da organizira i prijavi događanje u sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2023.

Dani otvorenih vrata udruga održali su se od 1. do 3. lipnja 2023. s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici.  Organiziranjem ove manifestacije Ured za udruge želio je povećati vidljivost djelovanja udruga, posebno onih koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, te poboljšaju percepciju udruga u javnosti.

Projekt “Tragovima Ad Turresa” na Natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obazovanja djece i mladih dobio je od Ministarstva znanosti i obrazovanja 14.473,12 eura. Projekt je nastao sa svrhom razvoja znanja i vještina, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena te unaprjeđenja kvalitete života i očuvanja mentalnog zdravlja djece i mladih kroz niz edukativnih i keramičarskih radionica. Keramika predstavlja izravnu poveznicu s crikveničkom prošlošću iz doba antike kada je dio današnjeg grada Crikvenice slovio za rimsko naselje Ad Turres poznato po keramičarskoj radionici u kojoj se između ostalih uradaka izrađivala i jedinstvena crikvenička amfora.

Predstavljanje projekta održalo se 3. lipnja 2023.  na Trgu Stjepana Radića od 10 do 12 sati putem edukativnih materijala, zidnih ukrasa i magnetića od terakote kojima je crikvenička amfora bila inspiracija. Zainteresirani su se mogli uključiti u aktivnosti projekta kroz kreativnu keramičarsku radionicu modeliranja glinom, izradom ribica i amfora pomoću kalupa, oslikavanje ribica, nizanju ogrlica i ukrasiti se vijencem od lovora poput pravih Rimljana.

Osim što su bespovratna financijska sredstva za projekt dobivena od Ministarstva znanosti i obrazovanja, partneri i suradnici na projektu su Grad Crikvenica, Muzej Grada Crikvenice i Srednja škola dr. Antuna Barca, Crikvenica.

Skip to content