Energetska učinkovitost javne rasvjete Grada Crikvenice

Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: „Energetska učinkovitost javne rasvjete“

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 11.03.2021.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0010014.

Rok za dostavu ponuda: 16.04.2021.g. do 12:00 sati.

Dana 26.03.2021. Naručitelj Grad Crikvenica zaprimio je žalbu protiv objavljene dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave „Energetska učinkovitost javne rasvjete“, te ista sprječava nastavak postupka javne nabave.

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju o nabavi objavljena je dana 26.03.2021.g. u EOJN RH sukladno čl. 419. st. 1. ZJN 2016

Skip to content