Europe Goes Local

Naziv programa pod kojim se provodi projekt: „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level“
Ciljevi projekta:

  • podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima
  • osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini
  • razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije Erasmus+ programa
    podržavati rad s mladima
  • doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih

Ukupna vrijednost projekta (HRK):  Okvirna vrijednost projekta u Republici
Hrvatskoj je 30.000,00 EUR.
Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK):  0,00 kn – troškovi sudjelovanja u
svim aktivnostima pokriveni su sredstvima projekta.
Izvori financiranja: Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Početak provedbe projekta:  siječanj 2022.
Završetak provedbe projekta:  lipanj 2023.
Uloga u projektu: prijavitelj
Status projekta: u tijeku
Kratak opis projekta:  Projekt Europe Goes Local najveći je europski projekt u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+ i za cilj ima poboljšati kvalitetu rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima. Projektne aktivnosti će uključenim gradovima pružiti mogućnost stručnog usavršavanja, mogućnost sudjelovanja na studijskim posjetima te aktivnostima nacionalnog i međunarodnog umrežavanja s raznim dionicima kao i višemjesečnu stručnu podršku pri unaprjeđenju lokalnih sustava rada s mladima prilagođenu individualnim potrebama svakog uključenog grada u području sustava rada s mladima.

Skip to content