Grad Crikvenica ponovno u društvu najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj
Kategorija:
Novosti

Prema istraživanju Instituta za javne financije, Grad Crikvenica je i ove godine među najtransparentnijim gradovima u Republici Hrvatskoj.

Transparentnost podrazumijeva potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu i omogućuje kontrolu prikupljanja i trošenja javnog novca. Objavljivanjem rezultata istraživanja Institut za javne financije želi ukazati na važnost proračunske transparentnosti kojom se poboljšava komunikacija i povjerenje građana u lokalne vlasti, ali i potiče odgovornost lokalnih vlasti. Kada se govori o kriterijima za dobivanje ocjene transparentnosti, IJF gledao je jesu li na mrežnim stranicama objavljeni Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i izglasani Proračun te uz to i prijedlog proračuna i vodič za građane. Isto tako gledali su i lakoću kojom se dolazi do navedenih dokumenata koji bi trebali biti dostupni građanima i svim zainteresiranim strankama.

Sve navedeno samo potvrđuje da je i ove godine Crikvenica zaslužila biti u društvu najtransparentnijih gradova, jer su svi dokumenti objavljeni i lako pretraživi.

Crikvenica je još prije šest godina, točnije 2015. godine ušla u društvo najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj osvojivši maksimalan broj bodova u istraživanju Instituta za javne financije.

U Gradu Crikvenici već dugi niz godina provodi se i javna tribina o proračunu koja  služi kako bi građani prije izglasavanja proračuna mogli sudjelovati u njegovom kreiranju, ali i kako bi dobili točne informacije o svim proračunskim rashodima i prihodima. S obzirom na koronavirus, prošle godine nije održana tribina, no građani su svoje mišljenje mogli dati kroz anketu koja je bila dostupna na web i Facebook stranicama Grada Crikvenice. Anketa je naišla na pozitivne reakcije te je zaprimljen i analiziran veliki broj odgovora. Anketa se sastojala od dva zatvorena i jednog otvorenog tipa pitanja u kojem su građani mogli predložiti projekte koje žele uvrstiti u plan.

Na ovom tragu su i planovi Grada Crikvenice za budućnost. Grad Crikvenica je trenutno u postupku otvaranja prema javnosti na način da sve stavke Proračuna budu vidljive građanima. Na ovaj način bi građani bili upoznati sa svim segmentima trošenja javnog novca, a mogli bi svojim sugestijama utjecati i na buduće planove.

Mišljenje naših građana nam je od izrazite važnosti te ćemo ih stoga ubuduće nastojati uključivati u svaki naš projekt već u fazi same ideje. U tom trenutku će oni moći reći je li taj projekt uistinu bitan za zajednicu, što bi možda trebalo promijeniti i u kojem smjeru ići te ćemo tako biti sigurni da činimo najbolje za naš grad i građane. Ovo priznanje za transparentnost nam je samo motiv da se još više trudimo i da budemo još otvoreniji prema našim građanima. Vjerujem da će sada i snalaženje našom stranicom biti još lakše, s obzirom na redizajn koji je stranica doživjela te da ćemo i dalje biti primjer dobre prakse drugima – kazao je gradonačelnik Damir Rukavina.

Na niže navedenoj poveznici, na karti transparentnosti, vidljiva je razina transparentnosti proračuna za 2021. godinu za Grad Crikvenicu.

http://www.ijf.hr/transparentnost-2021/karta/

X
Skip to content