Gradu Crikvenici odobrena bespovratna sredstva za rekonstrukciju i opremanje parka Obala u Selcu

Uspješnom prijavom projekta „Rekonstrukcija i opremanje parka Obala u Selcu“ na natječaj Lokalne akcijske grupe (LAG-a) „Vinodol“ Gradu Crikvenici odobrena su bespovratna financijska sredstva za projekt, i to u sklopu potpore za provedbu tipa operacije 7.4.1.

„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.

Ukupna vrijednost projekta (s uračunatim PDV-om)  iznosi 83.902,50 eura, od kojih je 61.500,00 eura sufinancirano od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR, engl. EAFRD), dok preostali dio Grad Crikvenica financira  vlastitim sredstvima.

Među lokalnim stanovništvom selački park Obala poznat je kao Podolčić te predstavlja jedno od omiljenih mjesta nadomak mora koje pruža zaklon od sunca i uživanje u primorskome krajoliku. Formiran je davnih dvadesetih/tridesetih godina prošloga stoljeća. Tijekom godina je, nažalost, izgubio svoju prepoznatljivost i urbanost i postao ambijentalno neskladan. Rekonstrukcijom i opsežnim hortikulturnim uređenjem vratit će mu se stari sjaj, a posebnost ovoga projekta je ugradnja parkovne klupe dizajnirane za dojilje / roditelje s malom djecom. Takvih klupa dosad nije bilo na crikveničkom području te ovaj projekt u tom smislu donosi inovaciju.

Površina zahvata iznosi cca 1250 m². Novi izgled popularnog Podolčića oplemenit će cijelu vizuru selačke šetnice uz more i povećati atraktivnost destinacije.

Skip to content