I-ARCHEO.S

Naziv programa pod kojim je proveden projekt: INTERREG Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
Ciljevi projekta: valorizacija kulturne i prirodne baštine gradova partnera

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 1.176.243,00
Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 167.249,25
Izvori financiranja: INTERREG Italija – Hrvatska: 947.745,75 kn
Početak provedbe projekta: 2018. g.
Završetak provedbe projekta: 2019. g.
Uloga u projektu: partner
Status projekta: u tijeku

Kratak opis projekta: Projektom se uspostavlja suradnja među gradovima partnerima kako bi se valorizirala kulturna i prirodna baština izvan glavne turističke sezone. Projektom će se osmisliti novi turistički itinerar koji će ponuditi nove turističke sadržaje izvan glavne turističke sezone i ostvariti suradnja između lokalnih dionika u turizmu. Kulturna i prirodna baština te turistička ponuda Rivijere Crikvenice će se u sklopu projekta promovirati na područjima drugih partnera – talijanskih gradova Barija i Ancone te regije Abruzzo i hrvatskih gradova Poreča i Pazina.

X
Skip to content