III. izmjena Plana upravljanja pomorskim dobrom
Kategorija:
Novosti

„U „Službenim novinama Grada Crikvenice“, broj 144/22, objavljena je III. izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2022. godinu.

Zahtjevi se mogu podnositi za plaže definirane izmjenama, a koje su potvrđene od strane Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

Zahtjevi se također mogu podnositi i za plaže na kojima su nositelji koncesijskih odobrenja odustali od obavljanja djelatnosti, a to su slijedeće lokacije plaža:

  • Plaža Riviera, Dramalj, lok br. 10 Plana,
  • Plaža Riviera-Saponia, Dramalj, lok br.11 Plana
  • Plaža Mediteran, Crikvenica, lok br. 15 Plana (djelatnost: komerc.-rekreacijski sadržaji-suncobrani, ležaljke 60 kom)
  • Plaža Autokamp, Selce, lok br. 40 Plana (djelatnost: iznajmljivanje sredstava-pedaline, sandoline)
  • Plaža Uvala Slana, Selce, lok br. 41 Plana“

PRIVITAK:

Skip to content